Přihlášení


Registrace...Symbol Společenství Cesty Síly

Symbol

Odkud pochází a kam kráčí

Prapor, jenž nám vlaje a nechybí na žádném setkání, reprezentuje naši Akademii Cesty Síly a celé Společenství. Na svém plátně nese symbol. Symbol vyprávějící svými křivkami a barvami o víře a cestě, naději a vytrvalosti. Symbol jako grafické ztělesnění hlavních myšlenek a principů Jediismu.

Jeho vznik se datuje ke konci roku 2011. Na jeho tvorbě se podílelo mnoho zapálených a nadaných kreslířů ze Společenství. Tak vzniklo během jednoho měsíce přes deset návrhů, a všechny vyprávěly. Nakonec jsme demokratickým hlasováním zvolili ten, který nás nejlépe vystihuje. A stal se naší reprezentací, logem, motivem a posléze díky Morell i důstojným praporcem.

Nadcházející řádky interpretují části celku, jejich výpovědní hodnotu a symboliku. Snad díky tomu Symbol ve vašich očích získá porozumění a stane se otevřenou knihou inspirace a motivace každému, kdož kráčí cestou Jediismu.

1) Hvězda

Hvězda

Představuje:

 • Sílu.
 • Jasný cíl - jako Severka na nebi nebo střelka kompasu ukazuje směr.
 • Světlo a Naději – jako záře hvězd či plamen svíce v temnotě.
 • Je centrálním prvkem symbolu. Vše roste kolem ní a k ní opět směřuje.
 • Paprsky hvězdy zasahují do všech ostatních částí, "prosvětlují" každý kout, jako Síla, která vše tvoří, vším prostupuje a přináší světlo a naději i do těch nejtemnějších míst.

2) Karmínový pás

Cesta

Představuje:

 • Cestu života Jediho.
 • Cesta se vine kolem hvězdy = Jedi si zvolil cestu ve světle Síly. Je jasná a Sílou prostoupená.
 • Kmen stromu - symbolizuje růst, neustálý proces zdokonalování se.
 • Karmínová barva - barva krve, která protéká žilami. Symbol života a akce, nikoli stagnace.


3) Bílé prstence

Prstence

Představují:

 • Obepínají karmínový pás (cestu života / kmen růstu).
 • Bíla barva = značí čistotu a poctivost (ve vztahu k životu, k víře či výcviku).

Symbolika trojice -> lze vykládat mnoha způsoby, především:

 • V rámci studia ACS:
  • Dosažené tituly výcviku a života Jediho: Padawan -> Rytíř -> Mistr.
  • 3 základní výcvikové Kruhy studia Akademie, které jsou považovány za základní pilíře výcviku Jediho (osvojení si všech dovedností a znalostí získaných studiem povinně volitelných projektů na všech třech základních stupních).
 • Tři základní pilíře Jediismu: Znalosti ; Moudrost ; Vůle jednat
 • Tři aspekty Síly: Osobní Síla ; Živoucí Síla ; Všesjednocující Síla

4) Tmavě modrá pole

Pole

Představují:

 • Vesmír - všeobjímající, nekonečný, naplněný klidem a stvořený Sílou.
 • Cesta vede jeho středem = jsme součástí této existence.
 • Nebe / oceán - vysněný cíl cesty. Splynutí.
 • Svět - kruhovitým tvarem značí Zemi, na níž žijeme a se kterou jsme neodmyslitelně spjati.


5) Obvodový kruh

Kruh

Představuje:

 • Kruh - symbol dokonalosti a celistvosti . Obemyká celý vesmír i náš život v něm.
 • Kruh - symbol společenství.
 • Přerušení kruhu - nedokonalost v dokonalosti, rezerva a tolerance.
 • Přerušení kruhu - společenství, které nesvazuje a je otevřené nově příchozím.
 • Jediismus - vymezuje se, definuje se, ale stále je otevřený a přístupný, tolerantní k jiným vírám a věřícím.


Další použití

Symbol používáme příležitostně i v odstínech šedi, či jen konturami, jeho význam však zůstává stejný.

Nálepka                                                                 Prapor

Nálepka Prapor
Nažehlovací nášivka

Nažehlovací nášivka