Přihlášení


Registrace...

Co charakterizuje Jedie ze Společenství Cesty Síly:

Jediismus je nedogmatickou životní vírou, kladoucí důraz na svébytné osobní pojetí každého, kdo se rozhodne být Jedi. Nikomu neříkáme, v co má věřit a jak se má chovat. Přesto jsme si vědomi, že bez jistého vytyčení se z každého filosofického směru stává nafouklá bublina, pod kterou se může "schovat" ledacos. A z duchovní cesty, která v sobě nese určitou hloubku, smysl a poselství, pak zůstane jen rozbředlé koryto, které spíše škodí, než pomáhá a spíše rozděluje, než sjednocuje. Proto jsme se rozhodli sepsat několik charakteristik, pod kterými rozumíme "být Jedi". Nalezli jsme šest spojujících hodnot, které především tvoří Jediimus tím, čím pro nás je. Tyto stručné body dále rozvádí Manifest Společenství Cesty Síly, kde naleznete podrobnější vysvětlení. Nebo nás můžete oslovit s otázkou přímo na Fóru.

1) Víra v Sílu

Jedi věří v Sílu. „Sílou“ nazýváme princip či energii, která vše spojuje, sjednocuje a všemu dává smysl. Síla vede Jediho jednání a ukazuje mu/jí pravdu. Někteří Jediové Sílu přímo ztotožňují s Vesmírem v jeho celistvosti, jiní ji zároveň vnímají i jako cosi víc - svébytnou bytost. Pojetí Síly je velice individuální, jelikož každý zakouší posvátno svým vlastním jedinečným způsobem.

2) Morální hodnoty

Jedi jedná v rámci morálních hodnot Jediismu. Dobro (jež nazýváme Světlou stranou) vnímáme v činech a jejich příčinách (mezi něž patří spravedlnost, statečnost, opravdovost, věrnost, pokora, vnitřní klid atd.), které vedou k rovnováze (harmonii, prosperitě, míru), a zlo (jež nazýváme Temnou stranou) v činech a jejich příčinách, které vedou k nerovnováze (zraňují Jediho nebo druhé). Jedi aktivně usiluje o Světlou stranu a zároveň neignoruje příčiny Temné strany v sobě (jako jsou strach, závist, nenávist, pýcha atd.), ale naopak se jim snaží porozumět, aby je mohl léčit, ponaučit se z nich a posílit. Aby Jedi konal/a ve smyslu Světlé strany, vychází z nabytých vědomostí a moudrosti.

3) Seberozvoj

Jedi dlouhodobě usiluje o rozvoj, učení a zdokonalování sebe sama. Rozvíjí své vědomosti, znalosti, schopnosti, dovednosti, tělo, mysl i ducha. Je otevřený/á novým poznatkům, názorům a zkušenostem.

4) Vyvážení sebeobětování–sebestřednosti

Jedi nežije výhradně pro druhé, ani výhradně pro sebe. Hledá ideální rovnováhu mezi oběma póly. Své dary, které získává rozvojem, rozdává druhým i sobě spravedlivě.

5) Tolerance

Jedi toleruje vše, kromě netolerance a činů Temné strany. Jedi je také tolerantní k vlastním chybám a snaží se z nich vzít především ponaučení (namísto sebetrestání, pochybování či výčitek svědomí), aby chyby příště nemusel/a opakovat.

6) Vůle jednat

Jedi je vázán/a vůlí jednat. Pomáhá tam, kde je potřeba, ochraňuje ty, jež se nemohou bránit, pokud se sám/sama nevystavuje přílišnému nebezpečí, nebo újmě. Jednání je možné díky aktivnímu seberozvoji, který přináší potřebné schopnosti a dovednosti, stejně jako prostředky. Jedi na sebe bere zodpovědnost za své činy.